Det händer så mycket med Finn Print E-mail
Monday, 07 June 2010 08:43
There are no translations available.

Finn fick diagnosen klassisk autism samt utvecklingstörning när han bara var tre år. Vi blev förtvivlade därför att det då talades då mycket om autism som ett livslångt funktionshinder. Finn hade under hela sitt liv haft besvär med andning och eksem. Läkarna förnekade att det kunde ha något samband.

Det talades med mycket små bokstäver om hur barn med den här diagnosen kan utvecklas. Framför allt talades det inte alls om alternativ behandling. Det var en släkting som flera år senare rekommenderade oss att låta Finn börja i homeopati, hos en homeopat som hade erfarenhet av barn med autism..

Sen Finn har börjat i homeopati har det skett många förändringar stegvis. Han får inte längre stora eksem över kroppen. Paniken han kunde få i samband med astmaliknande besvär är borta. Förut klarade inte Finns hud av kyla. Man fick helt enkelt hålla honom inomhus, kalla vinterdagar. Nu älskar han att vistas utomhus och kan vara ut länge även en kall vinterdag. Finn kunde som litet barn springa runt, runt i olika cirklar i timmar om man inte hejdade honom. Det var som en ordlös oro som måste få utlopp. I dag kan han sätta ord på sin oro.

- "Mamma det känns så konstigt i kroppen när allting inte är som vanligt". Han kan även sätta ord på olika känslor och berätta vad som gör honom ledsen eller glad. Han visar också att han älskar sin familj och vill att alla ska ha det bra. Finn kan också sitta länge och koncentrera sig på att läsa eller räkna. Han klarar av att ta hem kamrater och låta dem sova över.

Finn är aktiv i både scouterna och han har börjat en nybörjarkurs i orientering. Utvecklingsstörningen i Finns diagnos är i dag avskriven. Finn är utskriven ur särskolan och läser i dag enligt grundskolans plan.

Det är inte mycket i dag som skiljer Finn från andra barn. Vi, hans föräldrar vet att Finn har samma möjligheter i livet att blomma som alla andra. Det är fantastisk och ingenting i livet kan vara viktigare än detta.

Det bästa med homeopatin är att Finn blir behandlad som den unika pojke han är, i stället för att bli behandlad som ännu en människa med ett livslångt funktionshinder. Vi har under resan haft tre homeopater som arbetat på ett konsekvent sätt. Man har behandlat hela Finn och inte bara symptomen. De homeopater vi har haft har också haft ett klart och ett bra barnperspektiv.

Det finns egentligen inga ord som rättvist kan beskriva den utveckling som Finn tillsammans med sin familj går igenom sen han började i homeopati.

Mamma och pappa till Finn elva år

Tillägg till Finns Historia

Den första insatsen för att hitta en väg för att hjälpa Finn var att söka hjälp hos den vanliga sjukvården. Där fick Finn kontakt en med habiliteringsgrupp som gav handledning till förskolepersonal hur de skulle stötta honom på bästa sätt. Finn blev även erbjuden att få läkemedlet Ritalina som är klassat som ett narkotiskt preparat och ordineras ibland till personer med ADHD eller liknande diagnoser. Detta kändes inte som någon bra lösning så sökandet efter andra vägar för att stötta Finn fortsatte.

När Finn var 5 år fick han behandling hos en homeopat i Norge då det är förbjudet att behandla barn under 8 år med komplementärmedicin i Sverige. Hos homeopaten fick Finn även kostråd som att undvika komjölk vilket snart resulterade i att andra besvär som eksem och astma blev bättre.

När Finn blev äldre fick han fortsatt behandling med homeopati i Sverige. Homeopaterna har behandlat Finn som helhet genom att ta hänsyn till alla hans symtom, hans temperament och personlighet vilket ger en komplett bild av hela honom. Genom att se honom utifrån hela detta perspektiv har han ordinerats en homeopatmedicin som stärkt immunförsvaret och startat en långsiktig läkning. Den homeopatiska behandlingen är upplagd på regelbundna besök där man avsätter god tid för att registrera utvecklingen i Finns liv och tillfrisknande. Homeopaten är noga med att fråga vad som hänt på alla olika områden för att få en god bild av vad som skett.
Denna läkning pågår fortfarande och alltefter tiden går sker ytterligare framsteg i Finns hälsa.

Resultat så här långt: Finn har efter homeopatbehandlingen varit hos en barnläkare och en skolpsykolog där man gjort traditionella tester som visar barnets utvecklingsnivå. Efter dessa tester har de avskrivit Finns diagnos på utvecklingsstörning.

Finn fortsätter att utvecklas och börjar nu klara av att göra aktiviteter som andra barn i hans ålder gör.