Hela Barn i möte på socialdepartementet Skriv ut Skicka sidan
2009-05-15 00:00

Nätverket Hela Barn i Sverige har tagit initiativ till ett möte med Barnkonventionssamordnarna på Socialdepartementet i Sverige och blev inbjudna till möte den 15 maj 2009. Från Socialdepartementets sida deltog de tre Barnkonventionssamordnarna Mihail Stoican, Abukar Omarsson och Charlotte Palmstierna. Hela Barn representerades av Stephanie Arnberg Bengtsson och Lina Lanestrand.
Samordnarna började med att uttrycka sin beundran över att vår rapport hade lett till att vi blev bjudna till Genève i februari, särskilt med tanke på hur ung vår organisation är. De talade också om att det var ett stort framsteg att vi blivit inbjudna att träffa dem som är ansvariga för Barnkonventionen i Sverige.

 

Vi frågade om de hade förberett ett svar på FN:s Barnrättskommittés fråga (på”List of Issues” till den svenska regeringen) om tillgången till alternativmedicin för barn under åtta år, gravida och födande kvinnor i samband med mötet med Barnrättskommittén i Genève den 27 maj.
De svarade att de helt enkelt skulle säga att de följer de lagar som finns i Sverige och att Sveriges regering baserar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är inte en fråga om diskriminering, utan det är barnets bästa man tänkt på.
När vi påpekade att Sverige är det enda land i Europa som har sådana lagar och undrade hur det kom sig, fick vi till svar att det inte betydde att Sverige hade fel.

 

För att ta reda på vad som är Barnets bästa föreslog de oss att göra en konsekvensanalys när det gäller behandling av barn med alternativ medicin.

Vi är mycket glada över att ha fått möjlighet till detta möte och vi kommer att följa upp mötet med en kontakt efter att FN:s Barnrättskommitté har offentliggjort sina rekommendationer på hur Sverige kan förbättra sitt arbete med FN:s Barnkonvention.

Stephanie Arnberg Bengtsson och Lina Lanestrand