2009 års Behörighetsutredning klar Skriv ut Skicka sidan
2010-10-29 20:55

Behörighetsutredningen tillsattes av regeringen 2009 för att titta närmare på frågor om behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården vilka bl.a. berör komplementär- och alternativmedicinska (CAM) utövare. Behörighetsutredningen har genom studiebesök undersökt hur det fungerar i våra grannländer Norge och Danmark, hur de tillämpar CAM-behandlingar samt vilka regler som gäller. Utredningen har även bjudit in personer från branchen som representerat olika CAM-förbund, skolor och organisationer. Hela Barn har deltagit vid dessa möten och tagit del av information samt deltagit i diskussion. Utifrån detta har sedan Behörighetsutrednignen tagit fram ett betänkande till regeringen.

Här följer ett litet utdrag ur betänkandet
:

  • ett register inrättas för de som utövar alternativa behandlingsformer och som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För att få registrera sig måste utövaren vara medlem i en yrkesorganisation och registret ska administreras av Konsumentverket. Det nya registret och bestämmelserna om vilka begränsningar som gäller för den som utövar alternativ- och komplementärmedicin ska finnas i en särskild lag. Utredningen föreslår också att skyddet för yrkestitlar utvidgas till att gälla även vid marknadsföring av verksamhet och att Socialstyrelsen ska ansvara för tillsynen av detta.

  • Socialstyrelsen får i uppdrag att se över vilka somatiska sjukdomar som det bör vara förbjudet att behandla för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, om åldergränsen för att behandla barn bör ändras och möjligheterna att behandla gravida.


Hela yttrandet finns på:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12603/a/153666