Äntligen! Hela Barns remissvar är postat. Skriv ut Skicka sidan
2011-03-01 11:11

Betänkandet från 2009 års behörighetsutredning har gått ut som remiss till olika instanser, så även till Hela Barn. Det var en gedigen dokumentation av betänkandet på ca 600 sidor där man berör olika områden som faller utanför Häslo- och sjukvårdslagen. Betänkandet innehåller bl.a ett förslag om ett register som ska inrättas för de som utövar alternativa behandlingsformer samt frågor beträffande behandling av barn under 8 år.

Hela Barn är med som remissinstans och har lämnat in ett yttrande till socialdepartementet som kommer att sammanställa svaren under våren.

Här kan du se hela betänkandet i PDF-format

och här finns Hela Barns remissvar