Rekommendation från FN Skriv ut Skicka sidan
2012-11-24 08:23

Var 5:e år skriver Sverige/Socialdepartementet en rapport till FN:s Barnrättskommitté som handlar om hur Sverige lever upp till Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter). Rapporten svarra också på de rekommendationer som Sverige har fått från FN vid tidigare års hearings.

I de senaste rekommendationerna från FN till Sverige rekommenderade FN (tack vare Hela Barns påveransarbete) att Sverige skulle ändra lagen som förbjuer barn under åtta år möjligheten till alternativ- och komplementärmedicinsk vård och behandling. I 2012 års rapport till FN skriver Sverige såhär i frågan:

274. Kommittén rekommenderade att Sverige överväger att se över och förändra den nuvarande lagstiftningen så att alla barn, oavsett ålder,garanteras tillgång till undersökning, behandling och vård med komplementär och alternativ medicin, och kan utnyttja sin rätt till högsta möjliga hälsostandard (jfr kommitténs sammanfattande slutsatser 2009 p. 42–43).

275. I Sverige får barn under åtta år inte behandlas av personal som inte är legitimerad för att arbeta inom hälso- och sjukvården. Generellt sett är barn betydligt känsligare än vuxna personer. Små barn har inte förmåga att välja mellan behandlingsmetoder eller att ta ansvar för en behandling. Riktigt små barn kan vanligen inte heller – bortsett från en omedelbar reaktion på smärta – på ett adekvat sätt redogöra för en behandlingseffekter. Detta motiverar att behandlingen av barn omgärdas med särskilda restriktioner. Gränsen åtta år har valts främst med hänsyn till det skydd som kontakten med den obligatoriska skolan och skolhälsovården ger. För närvarande finns det inga planer på att förändra lagen.

Läs hela rapporten på http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/67/53/ab232d0b.pdf

Alla NGO:s har möjligheten att tillskriva FN:s Barnrättskommitté för att påkalla missförhållanden mm som rör barnets rättigheter i Sverige. Barnrättskommittén uppmanar alla NGO:s i Sverige att skriva EN gemensam rapport och är frustrerade över att det kommer in så många enskilda rapporter från olika NGO:s från Sverige.

Vi kan nu på nytt välja att lämna in en rapport till FN som belyser vår fråga. 
Att skriva en rapport till FN och ånyo åka till mötet i Geneve är i mina ögon en av de viktigaste insatserna vi kan göra i vårt påverkansarbete i frågan, eftersom det skapar mandat för vårt nationella påverkansarbete.

Vi behöver till nästa rapport ny och uppdaterad forskning på komplementärmedicinska behandlingar av barn så jag EFTERLYSER nu aktuell forskning OCH medlemmar som vill bidra i arbetet med att skriva nästa rapport. Hör av er till mig, så snart som möjligt! Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Vi kan göra skillnad - men det behövs just nu att vi alla bidrar och gör en insats i arbetet - för att möjliggöra alla barns rätt till bästa möjliga hälsa, i Sverige!

Lina