Om Hela Barn Skriv ut

Hela Barn är ett ideellt, nationellt nätverk som är fackligt, religiöst och partipolitiskt fristående. Nätverket startade upp 2008 och bedrivs sedan januari 2009 som en ideell förening.


Styrelsen (sidan uppdateras inom kort)

ORDFÖRANDE

Ej tillsatt

Kontakt: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

VICE ORDFÖRANDE

Ej tillsatt

Kontakt: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


SEKRETERARE

Ej tillsatt

Kontakt: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


KASSÖR

Ej tillsatt

Kontakt: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


LEDAMOT

Ej tillsatt

Kontakt: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Stadgar för Nätverket Hela Barn i Sverige

Värdegrund för Nätverket Hela Barn

 

Nedan följer en lista över de arbetsgrupper som driver Hela Barn.

För alla barns rätt till hälsa

Nätverket arbetar för barnets rätt till säker och kvalitativ komplementär-/alternativmedicinsk undersökning, vård och behandling i Sverige. Nätverket avser att vara ett forum för föräldrar och seriösa terapeuter som kan erbjuda varandra inspiration, stöd, erfarenhets- och kunskapsutbyte kring komplementär- och alternativmedicin för barn. Nätverket syftar till att sprida kunskap, erfarenheter och information om komplementär- och alternativmedicinska undersökningar, vård och behandling av barn.

Nätverkets medlemmar

Nätverket består av föräldrar, andra vuxna och terapeuter som vill engagera sig för Barnets bästa och Barnets rätt till komplementär-/alternativmedicinsk behandling. Bli medlem i nätverket Hela Barn och hjälp till att påverka barns rätt till hälsa i Sverige.

Tillåtet i hela i Europa, förutom i Sverige

Många barn i världen har med hjälp av komplementär-/alternativmedicinsk behandling nått en snabb och varaktig läkning i samklang med kroppens naturliga strävan till god hälsa. Sverige är det enda land i Europa som förbjuder komplementär-/alternativmedicinsk undersökning, vård och behandling av barn under åtta år.

Svensk lag strider mot FN:s barnkonvention

Den svenska lag som förbjuder barn under åtta år rätten till alternativmedicinsk behandling strider mot barnkonventionens artikel 2 om icke-diskriminiering, artikel 3 om barnets bästa, artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling, artikel 18 om uppfostran och utveckling samt artikel 24 om hälsa- och sjukvård.

Ur Konventionen om barnets rättigheter

 • Varje barn skall tillförsäkras rättigheterna i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag, artikel 2.
 • Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, artikel 3.
 • Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets rätt till liv och utveckling, artikel 6.
 • Föräldrar eller i förekommande fall vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och konventionsstaterna skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder, artikel 18.
 • Barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, artikel 24.

Hela Barns mål

 • Att åstadkomma en lagändring som ger varje barn i Sverige, oavsett ålder, rätt till komplementär-/alternativmedicinsk behandling.
 • Att ett svenskt register skapas för seriösa terapeuter som kan erbjuda säker och kvalitativ komplementär- och alternativmedicinsk undersökning, vård och behandling av barn.

Arbetssätt

 • Sprida kunskap om lagen som begränsar barn under åtta år rätt till komplementär-/alternativmedicinsk vård, via hemsida, Facebook och informationsspridning
 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte om komplementär-/alternativmedicinsk vård av barn
 • Att vidga nätverket med fler medlemmar
 • Nätverket har ett antal arbetsgrupper som bedriver arbete inom olika arbetsområden
 • Att via namninsamlingar visa att det finns stort stöd för en lagförändring
 • Bedriva påverkansarbete gentemot riksdag och regering samt FN:s Barnrättskommitté